www.lammb.cz - Laser Adjustment & Measurement of Machine Bases

Aktuality

30. května 2011
Naše společnost zakoupila měřící systém laser tracker Leica AT901 doplněný o speciální software pro prostorovou kalibraci obráběcích strojů. Našim zákazníkům tak můžeme nabídnout měření velkých prostorových celků ve vysoké přesnosti.
10. února 2010
Společnost Renishaw poskytla společnosti LAMMB systems s.r.o. bezdrátové zařízení Ballbar QC20 pro testování v provozních podmínkách u zákazníků. Naše společnost má tak nyní k dispozici další nejmodernější zařízení pro diagnostiku a měření strojů a přípravu případových studií pro společnost Renishaw.
13. listopadu 2009
V říjnu 2009 naše společnost úspěšně obnovila platnost certifikátu ISO 9001 : 2008 pro veškeré činnosti související s diagnostikou strojů a zařízení a servisem a opravami strojů.
10. září 2008
Rozšířili jsme naši nabídku oprav průmyslové elektroniky o další nestandartní typy komponentů řídících systémů firmy Siemens.
17. dubna 2007
Nabízíme kalibraci rotačních os systémem Renishaw RX 10, který umožňuje ve spojení s interferometrem Renishaw ML10 kalibraci libovolného úhlu natočení rotační osy. Kalibraci je možno provádět v automatickém cyklu, obdobně jako při měření přesnosti najetí polohy. Stůl RX 10 automaticky sleduje pohyb osy a natáčením v opačném směru udržuje stálou polohu měřící optiky. Při měření rotačních os je dosáhnuto přesnosti ± 1 úhlová vteřina.

Opravy vřeten, elektrovřeten, nástrojových a upínacích hlav


Společnost Lammb provádí opravy a generální opravy těchto komponent CNC strojů ve vlastních, plně vybavených servisních prostorách společnosti v Ostravě.

Opravy vřeten:


Vřetena a elektrovřetena patří ke stěžejním prvkům strojů, neboť slouží k vlastnímu obrábění materiálů. Na tomto technologickém celku vysokou měrou záleží přesnost obrábění, životnost nástrojů, energetická spotřeba zařízení (vibrace, tření a s tím související vyšší spotřeba, rychlejší opotřebení nástrojů aj.).

Opravy vřeten a elektrovřeten probíhají týmem kvalifikovaných mechaniků společnosti LAMMB a zahrnují výměnu nebo opravu poškozených mechanických dílů, včetně následného záběhu a vyvážení, v rozsahu:
 • diagnostika vřetene/elektrovřetene, posouzení stavu vřetene a rozsahu opravy
 • demontáž vřetene ze stroje
 • demontáž jednotlivých dílů vřetene
 • kontrola skutečného stavu vřetene
 • kontrola geometrické tvarové a geometrické přesnosti jednotlivých dílů
 • opracování popř. obroušení (oprava) poškozených komponent, výroba neopravitelných komponent (včetně výkresové dokumentace)
 • výměna ložisek, upínání aj.
 • montáž vřetene
 • kontrola chlazení vinutí elektrovřetene
 • vyvážení a záběh vřetene
 • montáž vřetene na obráběcí stroj
 • vystavení protokolu o záběhu a stavu vřetene po opravě

Opravy nástrojových hlav:


Důležitým technologickým celkem obráběcích strojů, které umožňují použití více nástrojů v automatizovaném provozu jsou také nástrojové hlavy. Provozní vůle těchto celků snižují přesnost výroby a zvyšuje poruchovost automatického režimu. Netěsnosti v systému pak zvyšují spotřebu olejových náplní, tj. nákladů na provoz, a případné problémy pak mohou vést až k poruše a vyřazení stroje z činnosti. Protože jsou to v současné době konstrukčně složité celky vyžadující dostatek znalostí a technických dovedností, je pro hledání provozních vůlí potřeba znát funkci mnoha mechanismů a mít dostatečné odborné znalosti ohledně použití rozměrových obvodů. Naše společnost se specializuje zejména na hlavy Sauter a Duplomatic, máme však také bohaté zkušenosti s hlavami strojů japonských i jiných výrobců.


V současnosti společnost LAMMB zajišťuje opravy těchto komponent od mnoha výrobců a dodavatelů, např: Cincinnati, Cytec, ČZ Strakonice, DKF, Duplomatic, FAG, Forest, Gamfior, GMN, Grob, Huller Hille, Hurco, Chiron, Ibag, Jager, Kapp, Kessler, Kitagawa, Mazak, Mitsubishi, NSK, Okuma, Omlat, Precise, Sauter, SKF, StarragHeckert, TAJMAC-ZPS, TOS, Weiss aj.