www.lammb.cz - Laser Adjustment & Measurement of Machine Bases

Aktuality

30. května 2011
Naše společnost zakoupila měřící systém laser tracker Leica AT901 doplněný o speciální software pro prostorovou kalibraci obráběcích strojů. Našim zákazníkům tak můžeme nabídnout měření velkých prostorových celků ve vysoké přesnosti.
10. února 2010
Společnost Renishaw poskytla společnosti LAMMB systems s.r.o. bezdrátové zařízení Ballbar QC20 pro testování v provozních podmínkách u zákazníků. Naše společnost má tak nyní k dispozici další nejmodernější zařízení pro diagnostiku a měření strojů a přípravu případových studií pro společnost Renishaw.
13. listopadu 2009
V říjnu 2009 naše společnost úspěšně obnovila platnost certifikátu ISO 9001 : 2008 pro veškeré činnosti související s diagnostikou strojů a zařízení a servisem a opravami strojů.
10. září 2008
Rozšířili jsme naši nabídku oprav průmyslové elektroniky o další nestandartní typy komponentů řídících systémů firmy Siemens.
17. dubna 2007
Nabízíme kalibraci rotačních os systémem Renishaw RX 10, který umožňuje ve spojení s interferometrem Renishaw ML10 kalibraci libovolného úhlu natočení rotační osy. Kalibraci je možno provádět v automatickém cyklu, obdobně jako při měření přesnosti najetí polohy. Stůl RX 10 automaticky sleduje pohyb osy a natáčením v opačném směru udržuje stálou polohu měřící optiky. Při měření rotačních os je dosáhnuto přesnosti ± 1 úhlová vteřina.

Ustavování strojů, motorů a rotačních části

Téměř 50% všech vynucených odstávek je způsobeno nesouosostí. Ustavení hřídelí znamená prodlouženou provozní dobu, zvýšenou produktivitu a zvýšenou kvalitu produkce. Nesouosé hřídele jsou rizikem pro práci, vedou k neplánovaným odstávkám výroby, potřebují větší příkon a mohou ovlivnit kvalitu vyráběného výrobku.


Laserové měření a ustavování koncentrické části, jako ložisková pouzdra turbosoustrojí, parní ucpávky, ložiska u strojů s vratným pohybem soustrojí, jako je motor čerpadlo, motor převodovka, ustavení nespojených hřídelí nedá otáčet nebo jen omezeně.


Diagnostické možnosti

Měření je prováděno lasery firmy FIXTUR Laser, všechna měření jsou protokolárně zaznamenána. Kromě zobrazení výsledků měření definujeme šablony strojů, dokonce i šablony pro celá soustrojí skládající se až ze šesti strojů, toleranční tabulky, koeficienty tepelného růstu. Definice strojů a výsledky jsou organizovány podle provozu místa a stroje nebo soustrojí.