www.lammb.cz - Laser Adjustment & Measurement of Machine Bases

Aktuality

30. května 2011
Naše společnost zakoupila měřící systém laser tracker Leica AT901 doplněný o speciální software pro prostorovou kalibraci obráběcích strojů. Našim zákazníkům tak můžeme nabídnout měření velkých prostorových celků ve vysoké přesnosti.
10. února 2010
Společnost Renishaw poskytla společnosti LAMMB systems s.r.o. bezdrátové zařízení Ballbar QC20 pro testování v provozních podmínkách u zákazníků. Naše společnost má tak nyní k dispozici další nejmodernější zařízení pro diagnostiku a měření strojů a přípravu případových studií pro společnost Renishaw.
13. listopadu 2009
V říjnu 2009 naše společnost úspěšně obnovila platnost certifikátu ISO 9001 : 2008 pro veškeré činnosti související s diagnostikou strojů a zařízení a servisem a opravami strojů.
10. září 2008
Rozšířili jsme naši nabídku oprav průmyslové elektroniky o další nestandartní typy komponentů řídících systémů firmy Siemens.
17. dubna 2007
Nabízíme kalibraci rotačních os systémem Renishaw RX 10, který umožňuje ve spojení s interferometrem Renishaw ML10 kalibraci libovolného úhlu natočení rotační osy. Kalibraci je možno provádět v automatickém cyklu, obdobně jako při měření přesnosti najetí polohy. Stůl RX 10 automaticky sleduje pohyb osy a natáčením v opačném směru udržuje stálou polohu měřící optiky. Při měření rotačních os je dosáhnuto přesnosti ± 1 úhlová vteřina.

Nabídka laboratorních a servisních služeb v oblasti tribotechniky

V rámci péče o základní prostředky společnosti, Vám předkládáme návrh systému tribotechnické kontroly určené k proaktivní údržbě provozovaných jednotek technického vybavení provozu s následnou kontrolou používaných maziv. Podstatou těchto informací je řízení údržby ve smyslu technických opatření navržených na základě analýz vzorků provozovaných olejových náplní uvedených provozovaných jednotek včetně převodových uzlů provozovaného zařízení u výrobních jednotek provozů. Provádíme vstupní kontroly mazacích prostředků včetně paliv.


Na základě odebraných a dodaných vzorků, budeme provádět kontrolu stavu olejových náplní objektivními metodikami dle platných norem a obecně akceptovaných metod. Provádíme sledování stavů mazacích prostředků bude podkladem pro řízené výměny olejových náplní ve smyslu udávání možných proběhů nebo výměn. Tímto způsobem dosáhnete optimálního funkčního i ekonomického využití mazacích prostředků sledovaných mechanismů vůbec. Dále dosáhnete vysoké provozní spolehlivosti s jistotou snížení opotřebení jednotlivých mechanických uzlů. Systém je zaměřen na snížení nákladovosti oprav a spotřeby náhradních dílů. Tribotechnika bude sledovat, nežádoucí vlivy mezních mazání, včetně degradací olejových náplní a technologických kapalin.

Předmětem nabídky jsou:

 • Kontrola stavů převodových olejů včetně opotřebení třecích dvojic
 • Kontrola stavů motorových olejů včetně opotřebení třecích dvojic
 • Kontrola stavů hydraulických olejů
 • Kontrola stavů turbínových olejů
 • Kontrola stavů technických kapalin
 • Kontrola stavů olejů elektroizolačních včetně plynové chromatografie
 • Kontrola stavů olejů elektroizolačních včetně plynové chromatografie
 • Pro strojní zařízení pracující v extrémních podmínkách provádíme laboratorní výrobu PTFE aditiv
 • Vibrační diagnostika navrhovaná na základě tribotechnických zkoušek
 • Návrh technických opatření
 • Ověřování a opravy tlakoměrů

Servisní služby

Nabídka dodatkové aditivace olejů a plastických maziv

Na základě rozborů dodaných nebo odebraných vzorků, provádíme návrh aplikace níže uvedených aditiv. Forma aditiv je provedena dle uživatelských potřeb, zejména při zvýšeném opotřebení modulových částí ozubení včetně uložení.

PTFE – polytetrafluorethylen

Je inertní hmota schopna vytěsňovat úniky maziva a nanášet se na exponované části. Při vyšších tepelných zatíženích modifikuje viskozitu. Aplikuje se zejména u výše jmenovaných strojních částí – převodových uzlů, valivých uložení a kluzných uložení. V granulaci 5 – 15 μm se aplikuje do olejové hmoty nebo do plastických maziv. Obvykle se pro aplikaci využívá druh maziva, který byl již v systémech používán. Koncentráty PTFE (10%) se aplikují do viskóznějších olejů, až po konzistenční stupeň 00. Provádí se rovněž do plastických maziv konzistenční stupeň 1 – 3 NLGI. Za aditivaci PTFE pro převodovky a rozvodovky 450 Kč/litr 10% koncentrátu při dodávce vlastního maziva odpočet jeho ceny určeno pro aditivaci 50 – 150 litrů provozované náplně aditiv konzistenci 00 – 3 NLGI

Molekulární přísady – polarizovaná maziva – Dura Lube - Prolong

Použití : u provozních jednotek s vyšším namáháním, vytváří odolnou vrstvu s vazbou na povrchovou strukturu krystalu kovu. Snižuje koeficient tření a zabraňuje opotřebení i při tzv. mezním mazání. Konzervuje stavy opotřebení. Není možno uvedený aditiv kombinovat s PTFE. Nalézá použití jak průmyslové, tak i v dopravě (motory, převodovky). Velmi účinně snižuje hlučnost, což je průkazné snížení mezních odporů. Velmi účinně působí ve skupinách válců spalovacích motorů a kompresorů. Výrazně snižuje spotřebu energie a paliva.

 • za molekulární additivaci pro převodovky (Prolong) US 400  Kč/litr koncentrátu určeno pro aditivaci v poměrném množství 1–5 %
 • za molekulární additivaci pro motory ( Dura Lube ) US 850  Kč/237 ml určeno pro aditivaci v poměrném množství 1–5 %
 • za plastické mazivo molekulární pro extrémně namáhány čepy a homokinetické klouby 460,- Kč/kg určeno pro aditivaci provozované náplně aditiv konzistenci 00–2 NLGI

Uvedená additiva, budou navrhována v případě mezního opotřebení, zjištěného při laboratorních rozborech. Tribotechnická laboratoř provádí jejich mísení na základě potřeb uživatele.