www.lammb.cz - Laser Adjustment & Measurement of Machine Bases

Aktuality

30. května 2011
Naše společnost zakoupila měřící systém laser tracker Leica AT901 doplněný o speciální software pro prostorovou kalibraci obráběcích strojů. Našim zákazníkům tak můžeme nabídnout měření velkých prostorových celků ve vysoké přesnosti.
10. února 2010
Společnost Renishaw poskytla společnosti LAMMB systems s.r.o. bezdrátové zařízení Ballbar QC20 pro testování v provozních podmínkách u zákazníků. Naše společnost má tak nyní k dispozici další nejmodernější zařízení pro diagnostiku a měření strojů a přípravu případových studií pro společnost Renishaw.
13. listopadu 2009
V říjnu 2009 naše společnost úspěšně obnovila platnost certifikátu ISO 9001 : 2008 pro veškeré činnosti související s diagnostikou strojů a zařízení a servisem a opravami strojů.
10. září 2008
Rozšířili jsme naši nabídku oprav průmyslové elektroniky o další nestandartní typy komponentů řídících systémů firmy Siemens.
17. dubna 2007
Nabízíme kalibraci rotačních os systémem Renishaw RX 10, který umožňuje ve spojení s interferometrem Renishaw ML10 kalibraci libovolného úhlu natočení rotační osy. Kalibraci je možno provádět v automatickém cyklu, obdobně jako při měření přesnosti najetí polohy. Stůl RX 10 automaticky sleduje pohyb osy a natáčením v opačném směru udržuje stálou polohu měřící optiky. Při měření rotačních os je dosáhnuto přesnosti ± 1 úhlová vteřina.

Nabízíme tyto služby:

Měření geometrie, seřizování a opravy obraběcích a výrobních strojů

Rychlé a přesně určujeme příčiny a závady obráběcích strojů. Sledujeme a vyhodnocujeme přesnost strojního zařízení. Provádíme rychlou a detailní kontrolu obráběcích strojů bez speciálních nároků na přípravu. Provádíme dynamické testy kruhové interpolace u CNC obráběcích strojů pro odhalení potíží při obrábění tvarových součástí a pro preventivní sledování přesnosti. Laserově měříme a kalibrujeme lineární i rotační odměřovací systémy.

Vibrační diagnostika a provozní vyvažování

Sledování opotřebení rotačních komponent strojního zařízení, provozní vyvažování. Diagnostika stavu vřetenových ložisek obráběcích strojů. Posuzování mohutnosti vibrací strojů dle platných norem.

Ustavování strojů, motorů a rotačních části

Technici LAMMB tvoří specializované středisko pro ustavování strojů. Jejím úkolem je poskytovat odborné znalosti v oblasti ustavování strojů. Firma poskytuje služby při ustavování nejrůznějších strojů a zařízení od obráběcích strojů přes generátory, čerpadla a kompresory až po hřídelové pohony.

Tribotechnický servis (analýza olejů)

V rámci tribotechnického servisu zajišťujeme rozbory olejů, maziv, paliv a opotřebení zařízení. Zajišťujeme filtrace olejových náplní dodatkovou aditivací a technickou pomoc.

Servis a opravy

Společnost se specializuje na montáž a opravy strojních zařízení. Nabízíme služby zaměřené na správnou montáž a provoz nejrůznějších typů strojů a strojního zařízení. Cílem je pomáhat zákazníkům při správném ustavování stroje, protože nesouosost a geometrické neshody jsou častou příčinou zmetkovosti případně havárie strojů.